6. edukační workshop o karcinomu prsu

hotel Grandior, Na Pořící 42, Praha 1
9. 6. 2023 od 09.00 do 15.00 hod.

Zaregistrujte se na akci jednoduše přes web

Program

09:00 – 09:10  Zahájení programu, úvodní slovo (MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno)
09:10 – 09:30  Sledování hladin estradiolu při léčbě LHRH analogy a při léčbě tamoxifenem (MUDr. Marta Krásenská, Masarykův onkologický ústav, Brno)
09:30 – 09:40  Diskuse
09:40 – 10:00  Gynekologické vyšetření u pacientek s karcinomem prsu léčených hormonální léčbou (MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
10:00 – 10:10  Diskuse
10:10 – 10:30  Prediktivní markery u karcinomu prsu: kdy, co a z jakého materiálu (MUDr. Pavel Fabián, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno)
10:30 – 10:40  Diskuse
10:40 – 11:10  Adjuvantní hormonální léčba karcinomu prsu v různých klinických situacích – kazuistiky (MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno)

11:10 – 11:30  

Přestávka

11:30 – 11:50  

Praktické zkušenosti s novými konjugáty protilátky s cytostatikem v léčbě karcinomu prsu (Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
11:50 – 12:00  Diskuse
12:00 – 12:20  Kombinace radioterapie s cílenou léčbou karcinomu prsu (Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha)
12:20 – 12:30  Diskuse
12:30 – 12:50  Plicní toxicita přípravků používaných k léčbě karcinomu prsu a možnost jejího řešení (prim. MUDr. Michal Šotola, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
12:50 – 13:00  Diskuse
13:00 – 13:20  Fertilita po adjuvantní cílené léčbě karcinomu prsu (prim. MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
13:20 – 13:30  Diskuse
13:30 – 13:50  Novinky St. Gallen a ASCO 2023 (MUDr. Miloš Holánek, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno)
13:50 – 14:00  Shrnutí a závěr (MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno)

14:00

Oběd
  
Registrace na 6. edukační workshop o karcinomu prsu
Registrace na 6. edukační workshop o karcinomu prsu

Děkujeme,

vaše registrace byla přijata.

Registrace na 6. edukační workshop o karcinomu prsu

Omlouváme se,

vaše registrace nebyla odeslána, pro registraci nás prosím kontaktujte.

Vstupujete na stránky učené odborné lékařské veřejnosti a vstupem potvrzujete, že jste si vědom(a), že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.