5. edukační workshop o karcinomu prsu

hotel Grandior, Na Pořící 42, Praha 1
22. 4. 2022 od 09.00 do 15.00 hod.

Zaregistrujte se na akci jednoduše přes web

Program

9.00 - 10.45 Chirurgie

 1. Chirurgie axily v případě primárně chirurgického řešení karcinomu prsu- 15 minut (Žatecký J)
 2. Chirurgie axily po neoadjuvanci – 15 minut (Coufal O.)
 3. Značení axilárních uzlin – 15 minut (Stíkalová K)
 4. Neoadjuvantní chemoterapie u luminálních B nádorů- 15 minut (Holánek M.)
 5. RT po plastice autologní a alogenní - 10 minut (Soumarová R.)
 6. Diskuse - 30 minut

10.45 - 11.15 přestávka

11.15 - 12.15 NGS

 1. NGS z pohledu patologa- 15 minut (Fabian P)
 2. NGS z pohledu klinického onkologa- zkušenosti MOU – 15 minut (Petráková K)
 3. NGS z pohledu klinického onkologa – zkušenosti VFN Praha-15 minut (Tesařová P)
 4. Diskuse - 15 minut

12.15 12.30 přestávka

12.30 - 13.30 Varia

 1. Oligometastatické onemocnění- definice a přístup k léčbě- modelové situace -15 minut ( Krásenská M)
 2. Lokální léčba jako doplněk systémové terapie karcinomu prsu- 15 minut (Soumarová R)
 3. Multigenové testy- použití jejich výsledků v praxi, modelové situace – 15 minut (Palácová M)
 4. Diskuse - 15 minut

Oběd

Registrace na 5. edukační workshop o karcinomu prsu
Registrace na 5. edukační workshop o karcinomu prsu

Děkujeme,

vaše registrace byla přijata.

Registrace na 5. edukační workshop o karcinomu prsu

Omlouváme se,

vaše registrace nebyla odeslána, pro registraci nás prosím kontaktujte.

Vstupujete na stránky učené odborné lékařské veřejnosti a vstupem potvrzujete, že jste si vědom(a), že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.